Medlemsskab af Dansk Chodsky Pes klub

– der er 2 former

Aktivt medlemsskab for dig der har en Chodsky Pes, som er registreret i DKK (eller som bliver det) eller at du er ved at blive hundeejer.
Medlems pris kr. 250,- her kan ægtefælle/medejer få et aktivt medlemsskab for kr. 125,- (dette medlemskab giver ikke samtidig medlemskab i DKK eller KHKG, disse betales separat)

Passivt medlemsskab, for dig som er super interesseret i racen og gerne vil følge racen og klubbens arbejde. Du bliver opdateret og inviteret med på udvalgte arrangementer. Medlems pris kr. 125,-

Kontingenter følger kalender året. Ved indmeldelse efter 1/7 opkræves der halvt kontingent for resten af året.

Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 måneds varsel til udløb af kalender år. Er kontingent ikke indbetalt senest 10 dage efter opkrævning, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til betaling af evt. indmeldelsesgebyr, stemmeret og valgbarhed.

Adskil med komma hvis mere end en hund.
Står på registreringsbeviset fra Dansk Kennel Klub.
Reference listen er til intresserede, som spørger klubben, om de kan tale med en ejer, måske møde en Chodsky Pes. På reference listen optræder man med Navn, By, e-mail, hundens navn og køn. Den interesserede kan så tage kontakt via e-mail for dialog og måske et besøg.